01 09 2008

SİLAH RUHSAT İŞLEMLERİ


SİLAH RUHSAT
  İŞLEMLERİ

  Silah Ruhsat İşlemleriniz

Silah Ruhsat Çeşitleri

 

Silah Bulundurma ve Taşıma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler

Tüm Şirket Müracaatlarında İstenen Belgeler

 Kamu Görevlilerden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenler

Emekli Kamu Görevlilerden Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenler

 Yönetmelik  Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenler
 Can Güvenliğinden Dolayı  Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenler 
 Yönetmelik  Hükümlerine Göre Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyen Meslek Grupları
 Silah Taşıma Ruhsatı Almak İsteyenlerden Alınacak Harç Miktarları  

Silah Taşımayı Engelleyen Haller

   

  Av Tezkere İşlemleri

 

Yivli Av Tüfeği Bulundurma Ruhsatı

Yivli Av Tüfeği Taşıma  Ruhsatı

Yivsiz  Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenler

Yivli Spor Silahı Almak İsteyenler

Av Satış Bayiliği Yapmak İsteyenler

 

  Silah Ruhsat Çeşitleri

 

Taşıma Ruhsatı
   Can güvenliği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Mesleği nedeniyle taşıma ruhsatı
   Kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı
   Emekli kamu görevlisi olması nedeniyle taşıma ruhsatı

Bulundurma Ruhsatı
 
   Meskende bulundurma ruhsatı
   İşyerinde bulundurma ruhsatı

 

   SİLAH BULUNDURMA VE TAŞIMA RUHSATI İÇİN İSTENECEK BELGELER


Silah Taşıma Ruhsatı İçin;

Can güvenliğinden dolayı
   1-Can güvenliğinin tehlikede olduğu veya olacağı gerekçesini açıkça belirten ve Valilikten Emniyet Müdürlüğüne havale ettirilmiş dilekçe.
   2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti.
   3-4 adet renkli fotoğraf.
   4-
Silah ruhsatı istek formu.
   6-Doktor raporu.
   7-İkametgâh İlmühaberi.
(1774 sayılı kimlik bildirim kanuna göre Bağlı bulunduğu bölge polis merkezine kimlik bildirimi vardır şeklinde onaylatılması.)

Silah Bulundurma Ruhsatı İçin;

   1-Valilik makamına dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı ve meskende  veya işyerinde  bulunduracağını belirtecek, M.K.E. Kurumundan alacaksa İTHAL/YERLİ olarak net şekilde belirtecek)
   2-Nüfus cüzdanı aslı ve sureti. 
   3-4 adet renkli fotoğraf
   4-Silah ruhsatı istek formu.
   6-Doktor raporu.
   7-
İkametgâh İlmühaberi.
(1774 sayılı kimlik bildirim kanuna göre Bağlı bulunduğu bölge polis merkezine kimlik bildirimi vardır şeklinde onaylatılması.)

   
1-Valilik makamına  dilekçe ( Dilekçede açık bir şekilde ne iş yapıldığı, ruhsat talep eden kişinin unvanı, silahı nereden alacağı  istediği  belirtecek)
   2-Şirketin kuruluşunu ve hisseleri gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
   3-Şirket kuruluşu ile şu andaki faaliyet gösterdiği adresi arasındaki değişiklik var ise bu kararla ilgili olarak yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesi
   4-Şirketin unvan değişikliği var ise bu kararın yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
   5-Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi
   6-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine ait İmza Sirküleri ( Anonim Şirketlerde)
   7-Şirket ortaklarına ait İmza Sirküleri ( Limited Şirketlerde)
   8-Yönetim ( Ortaklar ) Kurulu Kararı
   9-Vergi Levhası sureti ( En son yıl tahakkuk ettirilmiş olacak)
   10-Ticaret Odası faaliyet belgesi
   11-İkametgah İlmühaberi. ( 1 adet – ne için verildiği hanesine silah ruhsatı için diye yazdırılması gerekiyor.)
 (1774 sayılı kimlik bildirim kanuna göre Bağlı bulunduğu bölge polis merkezine kimlik bildirimi vardır şeklinde onaylatılması.)
   12-Nüfus Cüzdan Sureti ( 2 adet Muhtardan veya Noterden )
   13-Nüfus Cüzdan Fotokopisi ( 3 adet)
   14-Fotoğraf ( 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, polaraid  veya fotokopi olmayacak)
   15-Ruhsatlı birinden devir alınması halinde devir alınacak silahın ruhsatının fotokopisi(2 adet)  KAMU GÖREVLİLERİNDEN TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN;

 

Görev Belgesi (Çalıştığı Birimden) 
(Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez)        EMEKLİ KAMU GÖR. TAŞIMA RUH. ALMAK İSTEYENLERDEN;

 

Emeklilik Onayı,  (Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kayıt belgesi istenmez).
 


  YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN;

 

Belediye Başkanı ve İl Genel Meclisi Üyelerinden;  
Bu görevi yaptıklarına dair ilgili kurumdan  alacakları yazı,  

Sarı Basın Kartı Sahibi Basın Mensuplarından;
Sarı basın kartı sahibi olduklarına dair Basın Yayın  ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nden alınacak resmi yazı,   

Sarraf ve Kuyumculardan;  
Esnaf ve sanatkar olarak kuyumcu odasına kayıtlı olanlardan kuyumcu odalarından, ticaret odasına kayıtlı olan sarraf ve kuyumculardan ise,  ticaret odalarından alınacak kuyumculuk belgesi ile yaptıkları işten dolayı vergi mükellefi olduklarını gösterir vergi dairesi yazısı. 

Pilotlardan;

Hava yolu nakliye pilotu lisansına sahip yolcu  ve para taşımacılığında görevli olduklarına  dair kurumlarından alacakları yazı,   

Büyük Toprak Sahiplerinden;

Sahip oldukları toprak miktarını gösterir  Tapu Sicil Muhafızlığı yazısı.  

Büyük Sürü Sahiplerinden;

Sahip oldukları küçük veya büyükbaş hayvan sayısı hakkında Vergi Dairesinden alacakları yazı.   

Müteahhitlerden;

Şirket halinde müteahhitlik yapanlardan, Ticaret Odalarından alacakları Ticari Sicil Kaydı ve müteahhitlik karnesi, kendi adına müteahhitlik yapanlardan ise Ticaret Odalarından alacakları müteahhit olduklarını belirten belge ve vergi mükellefi olduklarını belirtir Vergi dairesinden alacakları yazı, Şirket halindeki müteahhitlerden ayrıca, ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti,

Akaryakıt Bayilerinden;
İlgi  kurum ile yaptıkları sözleşmenin onaylı örneği, ortaklık ve şirket olması halinde sorumlu ortakların durumunu ve görevini belirten sözleşme veya protokolün tasdikli sureti.  

Arıcılardan; 
İl Teknik Ziraat Müdürlüğü veya İlçe Ziraat Teknisyenliğinden alınan kovan adedini belirtir yazı. 

Avukatlar ve Noterlerden;

Avukatların bağlı oldukları Barodan alacakları üyelik belgesi, Noterlerden Adalet Bakanlığınca verilen Noterlik Belgesi.    CAN GÜVENLİĞİ OLMADIĞINDAN  SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALMAK İSTEYENLERDEN

 

 

Valiliğin verdiği emirle yapılan yeterli ve sağlıklı araştırma ve soruşturma sonunda zabıtaca düzenlenen "hayatının her an harici ve ciddi bir tehlikeye maruz bulunduğu ve şahsın durumu itibariyle alınacak bütün tedbirlere rağmen her zaman ve yeterince korunmasının mümkün olmadığını" kanıtlayan belge.    

 

 

  YÖNETMELİK HÜKÜMLERİNE GÖRE SİLAH TAŞIMA RUHSATI ALABİLECEK MESLEK MENSUPLARINDAN;

 


Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ziraat Odaları ve Ticaret Borsalarında görevli meclis üyelerinden;  

Halen bu görevi sürdürdüklerine dair bağlı bulundukları odadan alacakları yazı.   

Dövize ilişkin işlemler yapmaya yetkili müesseselerin sahiplerinden; 
Yapmış oldukları işten dolayı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı  Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nden alacakları yetkili müessese olduklarını gösterir belge.

507 Sayılı Kanuna göre kurulmuş  olan birlik,  federasyon ve konfederasyon başkanları ile genel kurul üyelerinden; 

Birlik,  federasyon ve konfederasyon başkanlarından, Yönetim kurullarından alacakları yazı, genel  kurul  üyelerinden, seçildikleri birlik,  federasyon veya konfederasyon yönetim kurulu başkan ve genel sekreterinin imzasıyla verilen çift imzalı genel kurul üyelik belgesi.

Köy ve mahalle muhtarlarından (istifa ederek ayrılanlar ile haklarında tahkikat sonucu görevlerine son verilmiş anlar hariç olmak üzere); 
 Bu görevde bulunduklarına dair il özel idarelerinden alacakları yazı.    
 

  SİLAH RUHSATI ALAN ŞAHISLARDAN 5 YILLIK OLARAK DÜZENLENEN HARÇ MİKTARLARI :


A. Av Tezkerelerinden;
1-
Avcı Cemiyetlerine Dahil Olanlardan 5x16.400.000 TL =  82.000.000 TL
2-Avcı Cemiyetlerine Dahil Olmayanlar 5x20.600.000 TL= 103.000.000 TL

B. Silah Taşıma Ruhsatı;    5 x170.300.000 =  815.500.000 TL
C. Silah Bulundurma Ruhsatı (5 Yıl İçin);         85.100.000 TL

Özel İşlem Vergisi
    Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatlarından  200.000.000 TL
    Av Tezkerelerinden;  100.000.000 TL
Eğitime Katkı Payı
   
Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatlarından  50.000.000 TL
    Av Tezkerelerinden; 25.000.000 TL


 

     91/1779 KARAR SAYILI ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 16. MADDESİ GEREĞİ AŞAĞIDA BELİRTİLEN HALLERE GİREN KİMSELERE HİÇBİR ŞEKİLDE SİLAH VE MERMİLERİ TAŞIMA YA DA BULUNDURMA İZNİ VERİLMEZ. VERİLMİŞ RUHSATLAR İPTAL EDİLİR.

 

a)  Ateşli silahla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar.
b) 
Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlar,
c) 
Haklarında Türk Ceza Kanununun 119’ uncu maddesinin uygulanması nedeniyle kamu davası açılmamış olsa bile, zorunlu olmadığı halde meskun bir mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yol üzerinde veya bu yola doğru silah atanlar ile bu suçların birinden mahkum olanlar,
d)
Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar ile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, elektronik alet ve cihazlarla işlenen suçlar, resmi ihale ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma, ideolojik, anarşik, terör ve benzeri yaygın şiddet eylemlerine katılma ve bu gibi fiilleri tahrik ve teşvik suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar,
e)
Taksirle işlenenler hariç değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı hapis veya ağır hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
f)
Uyuşturucu ve psikotrop maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme ya da bu fiillere teşebbüs etme, satma, satışa arz etme, satın alma, bulundurma, herhangi bir şekilde başkasına devretme veya devralma, sevk veya nakletme, alınıp satılmasına veya devrine ya da her ne suretle olursa olsun tedarikine vasıta olma suçlarından biriyle mahkum olanlar,
g)
Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için hüküm giyenler,
h)
Kanunun 12, 13, 14 ve 15’ nci maddelerine belirtilen suçlardan dolayı 6 aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
i)
Kanunun 4’ üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı hapis ve/veya ağır para cezasına mahkum olanlar,
j)
Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahipleri,
k)
Kanunun Ek 1 inci maddesinde belirtilen ateşli silah taşınması yasak  yerlerde silah taşıyanlar,
l)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlar,
m) Mahkeme kararı ile ya da haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden tard veya ihraç edilenler, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 926 sayılı Kanunun 50’ inci maddesinin (c ) bendi, 3269 sayılı Kanunun 16’ ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun 15’ nci maddesi uyarınca disiplinsizlik veya ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabe tutulanlar, 3269 sayılı Kanunun 12’ nci maddesi uyanıca ilişikleri kesilenler veya 1402 sayılı Kanunun 2’ inci maddesi gereğince emekli edilenler.
n) Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılar,
o) Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar,
ö) 6831 sayılı Orman Kanununa muhalefet suçundan dolayı altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar,
p) 21 yaşını bitirmemiş olanlar.

 


 

  YİVLİ AV TÜFEĞİ  RUHSATI Almak İçin Gerekli Belgeler

 

01- Valilik makamına verilecek dilekçe,
02- Valilik makamından dosya,
03- Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği (18 yaşını doldurmuş olmak),
04- İkamet il muhaberi (fotoğraflı),
05- 5 adet renkli vesikalık fotoğraf (son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır),
06- Nüfus cüzdanının aslı,
07- Tam kapaklı telli dosya,
08- Teskere yenileme ise eski ruhsatın fotokopisi,
09- Savcılık sabıka kaydı,
10- Sağlık ocağından sağlık raporu.
Yivli tüfek ruhsatı bulundurma için av teskeresi almış olma şartı da aranır.
  
Yivli Tüfek Ruhsatı Ücreti Bulundurma için Toplam : 400.000.000 TL.'dir.
Yivli Tüfek Ruhsatı Ücreti Taşıma için Toplam        : 1.250.000.000 TL.'dir. 

 

  AV TÜFEĞİ SAHİPLİK BELGESİ Almak İçin Gerekli Belgeler

01- Valilik makamına dilekçe,
02- Valilik makamından dosya,
03- Nüfus Müdürlüğünden alınacak nüfus kayıt örneği (18 yaşını doldurmuş olmak),
04- İkamet il muhaberi (fotoğraflı),
05- 5 adet renkli vesikalık fotoğraf (son bir yıl içinde çekilmiş olmalıdır),
06- Nüfus cüzdanının aslı,
07- Tam kapaklı telli dosya,
08- Savcılık sabıka kaydı,
09- Sağlık ocağından sağlık raporu,

 

İkamet edilen YER (müracaatçının ev adresi) Polis bölgesi ise bağlı olduğu İlçe Emniyet Müdürlüğüne , Jandarma bölgesi ise bağlı olduğu İlçe Jandarma Komutanlığına müracaat edilecektir. YİVSİZ AV TÜFEK RUHSATNAMESİ ile bahse konu yivsiz av tüfeği ni bulundurabilir veya taşıyabilirsiniz . Avcılık yapabilmek için mutlaka Çevre ve Orman Bakanlığınca verilen AVCILIK BELGESİ alınması gereklidir.

İSTENEN BELGELER

 1. Kaymakamlıktan Havaleli DİLEKÇE

 2. 2 Adet NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ ve Aslı

 3. İKAMETGAH (Resimli ve Mühürlü)Karakolca tastiklenecek

 4. DOKTOR RAPORU (Merkez İlçelerde İl Sağlık Müdürlüğünden Dış İlçelerde Sağlık Ocaklarından)

 5. ADLİ SİCİL KAYDI (Özellikle Silah Ruhsatı İçin İstendiği Belirtilerek)

 6. 4 Adet Renkli FOTOĞRAF

 7. Vatandaşlık Numarası ( KİMLİK NO )

 8. Satın alınan YİVSİZ TÜFEK ve FATURASI tespit için getirilecek

 9. Başkasına ait bir yivsiz tüfek devir alınacaksa KARŞILIKLI DİLEKÇE verilecek ve noterden devir yapılarak DEVİR BELGESİ getirilecek

 10. Satın veya Devir alınan Yivsiz Av Tüfeği varsa müracaatçının Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi ne işlenecek yoksa yeni bir Yivsiz Av Tezkeresi Ruhsatnamesi tanzim etmek için Kaymakamlıktan ONAY alınacak.(Bir Yivsiz Av Tezkeresi Ruhsatnamesine en fazla 6 adet yivsiz av tüfeği işlenebilir)

 11. Yarım kapaklı dosya

Yivli Spor Silahı Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

 

    Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden alınacak Sporcu Lisansı, ( Yivli spor tüfek ve tabancası olarak kayıtlı bulunan bütün silahlara bulundurma ruhsatı verilir. Bu silahlar, atış poligonlarında veya atış müsabakaları ve antrenmanlarında ancak ruhsatı ile birlikte amatör lisansı beraberinde olmak şartıyla kullanılabilir.)

 

    Yivsiz Tüfek Ruhsatı Almak İsteyenlerden;

    ( Av tezkeresi almak isteyen vatandaşlar 5 yıllık harç bedelini yatırdıkları takdirde kendilerine 5 yıllık Av tezkeresi verilir. Harç ödemeyen vatandaşlara ise, süresiz yivsiz tüfek sahipliği belgesi verilir.) İkamet edilen yerin Valilik veya Kaymakamlığına hitaben dilekçe.

 

Av Malzemeleri Satış Bayiliği Yapmak İsteyenlerden;

 

    İşyerinin kendi mülkiyetlerinde olduğu veya kiraladığını kanıtlayan belge, 2521 Sayılı Kanun ve 87/12028 Sayılı Tüzük hükümlerine uymayı taahhüt  ettiği ve doğacak kanuni sorumluğu üstlendiğine dair taahhütname, istenir3300
0
0
Yorum Yaz